"Nobliści są wśród nas"

O szkole

Historia

Na terenach obecnej Białołęki, podobnie jak w całej Polsce po zakończeniu działań wojennych, zaczęło odradzać się życie. Choszczówka nie miała wówczas własnej szkoły. Miejscowe dzieci uczęszczały do najbliżej położonych szkół w Białołęce Dworskiej i w Płudach. Duża odległość szkół, trudne warunki komunikacyjne, skłaniały rodziców do podejmowania starań o wybudowanie szkoły.


Dzień dzisiejszy

Od 1 września 2017r. w wyniku reformy systemu edukacji Gimnazjum nr 124 zostało przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 367 im. Polskich Noblistów, która prowadzi oddziały gimnazjalne do zakończenia ich edukacji. Mimo upływu ponad półwiecza od pierwszego dzwonka, który zabrzmiał przy Przytulnej 3, to niezwykłe położenie szkoły, wyjątkowi, oddani szkole ludzie nadają jej wciąż ten sam niepowtarzalny charakter.

Rada Rodziców

Skład osobowy Rady Rodziców 2020/2021

Przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Jaczyńska
I Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Wojciech Amanowicz- Bednarek
II Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Piotr Świdwiński
Skarbnik Wojciech Amanowicz- Bednarek

Konto bankowe


SKŁADKĘ NA RADĘ RODZICÓW

można wpłacać

w sekretariacie szkoły

lub przelewem na konto

PKO BP S.A. IV ODDZIAŁ WARSZAWA

57 1020 1042 0000 8302 0010 8050

Obwód szkolny

Kontakt

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 367
im. Polskich Noblistów
ul Przytulna 3
03-083 Warszawa

Dyrektor szkoły

Bożena Rutkowska
tel/fax: 22 811 06 84
e-mail: brutkowska@sp367.waw.pl

Sekretariat

tel./faks: 22 811 06 84
e-mail : sekretariat@sp367.waw.pl
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNE
OD GODZ. 7.30 DO GODZ. 16.00

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów. Szczegóły w zakładce: Dane osobowe.
Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów. Szczegóły w zakładce: Dane osobowe.
Klauzula informacyjna