Stara strona

Świetlica szkolna

Regulamin

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Godziny pracy świetlicy - codziennie:

PRZED LEKCJAMI - 7.00-8.00

PO LEKCJACH  - 11.30 (lub 12.30) - 17.30