Stara strona

Konkursy klasy I - II

Dnia 22 lutego 2019 r.  roku w naszej szkole odbyły  się eliminacje szkolne 42.  Konkursu Recytatorskiego  „Warszawska Syrenka”  dla uczniów klas I - II. Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem przygotowali swoje umiejętności recytatorskie, wszyscy nagradzani byli gromkimi brawami publiczności, wśród której byli nauczyciele oraz ich rówieśnicy. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci sztuką recytacji i kulturą słowa, zmotywowanie do poszerzenia znajomości literatury oraz rozbudzenie postaw kreatywnych uczniów. Jury, oceniając ich recytację, uwzględniało odpowiednie tempo mówienia, dykcję oraz ogólne wrażenie.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  1. MIEJSCE Klara Sklepińska
  2. MIEJSCE Aleksander Wlazło
  3. MIEJSCE Zofia Krupa

WYRÓŻNIENIA: Pola Anusiewicz, Jagoda Rejch, Marcin Sadownik, Krzysztof Karwacki

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, które wręczyła dzieciom pani wicedyrektor Iwona Jastrzembska. 

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy za trud włożony  w przygotowanie recytacji, zwycięzcom gratulujemy.