Stara strona

O nas

 

Zainteresowanych nauką w niewielkiej, bezpiecznej, przyjaznej i pięknie położonej szkole zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 367 im. Polskich Noblistów.

Naszymi największymi atutami niewątpliwie są:

Ø  Łączenie tradycji z nowoczesnością

Dysponujemy nowoczesnymi salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice multimedialne

i sprzęt audiowizualny, zmodernizowaną pracownią komputerową, pracownią języków obcych, biblioteką z dostępem do komputerów, Internetu i edukacyjnych programów multimedialnych. Ponadto posiadamy nowoczesny blok sportowy z pełnym zapleczem oraz wielofunkcyjnym boiskiem sportowym. Każdy rodzic i uczeń posiada bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego. Do tradycji naszej szkoły należy coroczny wybór Nauczyciela z klasą, Ucznia z klasą, Prymusa Szkoły, honorowanie najlepszych uczniów stypendiami, organizowanie balu dla najmłodszych mieszkańców Choszczówki.

Ø  Mała liczba uczniów w klasach oraz profesjonalna i życzliwa kadra nauczycieli

W naszej szkole żadna klasa nie przekracza 24 uczniów, co sprzyja możliwości  indywidualnego podejścia do ucznia oraz twórczej i przyjaznej atmosferze na lekcjach. Jednocześnie przy niewielkiej liczbie uczniów w szkole nikt nie jest anonimowy, a pedagog oraz psycholog są w stanie na bieżąco reagować na wszelkie problemy.

Ø  Nauczanie na najwyższym poziomie.

Nasi uczniowie mają doskonałe warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju. Nauczamy trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Zainteresowani przedmiotami ścisłymi mają możliwość podjęcia nauki w klasie z rozszerzonymi treściami programowymi z matematyki, zainteresowani humanistyką mogą rozwijać swoje pasje w klasie z elementami edukacji teatralnej. Natomiast uczniowie, którzy chcą sprawnie komunikować się w języku angielskim mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej.
Nasza szkoła uzyskała certyfikat Szkoły z klasą.

Ø  Szeroko rozwinięta współpraca zagraniczna

Bierzemy udział w międzynarodowym programie Erasmus+ w ramach akcji Uczenie się przez całe życie.  Nasi uczniowie mają możliwość brania udziału w projektach partnerskich oraz wymiany doświadczeń z rówieśnikami z innych krajów m.in. Szwecji, Norwegii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Słowacji, Grecji i innych

Ø  Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

W naszej szkole aktywnie działają koła zainteresowań, oferujemy również lekcje etyki, możliwość uczestnictwa w wycieczkach edukacyjnych, w popołudniach z ciekawym filmem, akcjach charytatywnych i wolontariacie.Dla uczniów klas trzecich organizujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z wszystkich przedmiotów objętych egzaminem. Uczniom mającym trudności w nauce proponujemy zajęcia wyrównawcze. Najmłodsi uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej.
 

Wszyscy dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia, który u nas nigdy  nie jesteś anonimowy. Staramy się być dla każdego szkołą przyjaźni i sukcesu oraz tak samo rzetelnie przygotować  dzieci do dalszego kształcenia, jak i  rozwinąć indywidualne pasje, zdolności i zainteresowania.