Stara strona

Historia szkoły

H i s t o r i a    S z k o ł y

    Na terenach obecnej Białołęki, podobnie jak w całej Polsce po zakończeniu działań wojennych, zaczęło odradzać się nowe życie. Choszczówka nie miała wówczas własnej szkoły. Miejscowe dzieci uczęszczały do najbliżej położonych szkół  w Białołęce Dworskiej i w Płudach. Duża odległość szkół, trudne warunki komunikacyjne, skłaniały rodziców do podejmowania starań o wybudowanie szkoły. Główną inicjatorką budowy była Pani Romana Grzybowska - późniejsza kierowniczka Szkoły Podstawowej Nr 156. W 1953 roku delegacja rodziców z Panią Haliną Shreier i Panią Aliną Bednarczyk, udała się do MEN aby uzyskać pozwolenie na budowę szkoły podstawowej. Zgodę na rozpoczęcie budowy uzyskano tylko dzięki temu, że przedstawiony przez  Pana Wolskiego projekt zakładał budowę szkoły z gleboplastu ( glina+cement).

W roku szkolnym 1954/55 dzieci po raz pierwszy rozpoczęły naukę w Choszczówce w prywatnym domu przy ul. Zagrodeckiej 1. Na początku były to dwie klasy prowadzone przez Panią Helenę Krajewską i Panią Zofię Szopę - mieszkanki Choszczówki. Nadzór nad pracą szkoły miała Pani Romana Grzybowska. Budowę nowego budynku szkolnego rozpoczęto w 1955 roku. Projekt zakładał, że w szkole będą izby lekcyjne, niewielka sala gimnastyczna, oraz duzy  teren okalający szkołę. We wrześniu 1958 roku dokonano uroczystego otwarcia Szkoły Podstawowej Nr 156. Dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku. Od początku szkoła, wykorzystując warunki naturalne, jako wiodący przyjęła profil przyrodniczy. Nawiązała współpracę z Warszawskim Ogrodem Botanicznym. Przyrodniczy profil szkoły oraz nabywanie przez  uczniów praktycznych umiejętności ogrodniczych, przyczyniły się do powstania na terenie przyszkolnym pięknego, powszechnie znanego ogrodu przyrodniczego. Idee krzewione i realizowane przez Panią Romanę Grzybowską podjęła od września 1968 roku następna kierowniczka szkoły Pani Jadwiga Rogoś. Szkoła zdobywała wówczas, na różnych szczeblach, pierwsze miejsca w konkursach przyrodniczych. Prężnie działało Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody oraz chór  szkolny pod kierunkiem Pani Haliny Sarosiek.

Od września 1985 roku dyrektorem szkoły została Pani Joanna Rokicka, która kontynuowała idee przyrodnicze swych poprzedniczek. Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła we wrześniu 1998 roku dyrektorem została Pani Ewa Grelik. Był to czas wdrażania reformy edukacji,

Szkoła Podstawowa Nr 156 powoli wygasła a budynek szkolny oddano na potrzeby nowoutworzonego Gimnazjum Gminy Warszawa Białołęka Nr 4. Od września 2001 roku stanowisko dyrektora gimnazjum objęła Pani Bogumiła Borowska W roku 2002 przeprowadzono generalny remont budynku oraz wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną. Uczniowie mają do dyspozycji jedenaście sal lekcyjnych, w tym pracownię komputerową, językową, geograficzną, humanistyczną, biologiczną, których wyposażenie spełnia oczekiwania uczniów i nauczycieli.

Od 2004 roku gimnazjum nosi nazwę Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów. W czerwcu 2005 roku odbyła się uroczystość przekazania szkole sztandaru i nadania jej imienia "Polskich Noblistów". Hasło, które widnieje na sztandarze, stało się naszym mottem: "Nobliści są wśród nas". We wrześniu 2006 nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Dyrektorem została Pani Elżbieta Gęsina, która w listopadzie 2006r. zrezygnowała z pełnionej funkcji i przez kilka miesięcy obowiązki dyrektora pełniła Pani Iwona Jastrzembska. Od 2007 roku dyrektorem gimnazjum jest Pani Bożena Rutkowska.
 

Od 1 września 2017r. w wyniku reformy systemu edukacji Gimnazjum nr 124 zostało przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 367 im. Polskich Noblistów, która  prowadzi oddziały gimnazjalne do zakończenia ich edukacji.

Mimo upływu ponad półwiecza od pierwszego dzwonka, który zabrzmiał przy Przytulnej3, to niezwykłe położenie szkoły, wyjątkowi, oddani szkole ludzie nadają jej wciąż ten sam niepowtarzalny charakter.