Stara strona

Samorząd Uczniowski 2018/2019

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2018/2019

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

Pani Halina Sak i Pani Magdalena Flanc

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

... wkrótce

 

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi  potrzebami i możliwościami    organizacyjnymi.

3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności  szkolnej.

4.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej  atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły