Stara strona

Prymus Szkoły

Od roku szkolnego 2001/2002 tradycją naszej  szkoły stało się wybieranie "Prymusa szkoły".

Wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna pod koniec roku szkolnego a prymusem zostaje trzecioklasista,

który przez trzy lata wykazał się:

bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem,

wysoką kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie szkoły, pracą na rzecz innych

Ten honorowy i zaszczytny tytuł otrzymali:

 

 • Prymus - czerwiec 2018 r.
 • ► Adam Warowny
 • Prymus - czerwiec 2017 r.
 • ► Jakub Mikołajczuk
 • Prymus - czerwiec 2016 r.
 • ► Joanna Wardak
 • Prymus - czerwiec 2015 r.
 • ► Dorota Beręsewicz
 • Prymus - czerwiec 2014 r.
 • ► Jan Zarzecki
 • Prymus - czerwiec 2013 r.
 • Gabriela Grabowska
 • Prymus - czerwiec 2012 r.
 • Oskar Kwitek
 • Prymus - czerwiec 2011 r.
 • Weronika Jarzyńska 
 • Prymus - czerwiec 2010 r.
 • Michał Niewiadomski
 • Prymus - czerwiec 2009 r.
 • Julia Bernard
 • Prymus - czerwiec 2009 r.
 • Joanna Kozicka
 • Prymus - czerwiec 2007r.
 • Stanisław Gulkowski
 • Prymus - czerwiec 2006 r.  
 • Elżbieta Kurowska 
 • Prymus - czerwiec 2004 r.
 •  Maria Walentek.
 • Prymus - czerwiec 2005 r.
 • Piotr Gaweł.
 • Prymus - czerwiec 2003 r.
 • ► Olga Suchecka
 • Prymus - czerwiec 2002 r.
 • Małgorzata Kalińska.