Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych.

Wytyczne- edukacja wczesnoszkolna.

Wytyczne- konsultacje z nauczycielami.

Więcej informacji na stronie MEN.