Tegoroczna akcja Sprzątanie świata rusza po raz 27.
Tym razem pod hasłem: Plastik? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję.
Z roku na rok nasza konsumpcja rośnie, w związku z tym rośnie ilość
odpadów z tworzyw sztucznych.
Odpady te należy segregować, aby mogły być poddane recyklingowi
i otrzymać „drugie życie” zamiast trafić na wysypisko śmieci.
Z wielu wyrobów z tworzyw sztucznych można zrezygnować,
np. z jednorazowych reklamówek, sztućców, kubków, słomek itd.
Dbajmy o naszą Ziemię.

Zapraszamy do galerii.